Soi cầu

- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể

- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy

- Cặp số MÀU ĐỎ chỉ cặp lô đã về về, cặp MÀU XANH chỉ vị trí của thống kê

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 31/05/2023

Đầu 0 03 1 lần 04 1 lần 05 1 lần 07 1 lần 08 2 lần 09 1 lần
Đầu 1 10 2 lần 11 1 lần 12 3 lần 13 1 lần 14 3 lần 15 1 lần 16 2 lần 17 3 lần 18 3 lần 19 2 lần
Đầu 2 20 1 lần 21 2 lần 22 1 lần 23 4 lần 25 1 lần 26 2 lần 27 2 lần 28 5 lần 29 1 lần
Đầu 3 30 1 lần 31 3 lần 32 6 lần 33 3 lần 34 2 lần 36 4 lần 37 3 lần 38 8 lần 39 3 lần
Đầu 4 40 3 lần 41 4 lần 42 5 lần 43 4 lần 44 4 lần 45 4 lần 46 8 lần 47 17 lần 48 8 lần 49 8 lần
Đầu 5 52 3 lần 54 2 lần 55 1 lần 56 1 lần 57 1 lần 58 3 lần 59 1 lần
Đầu 6 60 4 lần 61 5 lần 62 3 lần 63 9 lần 64 2 lần 65 4 lần 66 6 lần 67 14 lần 68 9 lần 69 6 lần
Đầu 7 70 3 lần 71 1 lần 72 3 lần 73 3 lần 74 1 lần 76 1 lần 77 7 lần 78 8 lần 79 2 lần
Đầu 8 80 3 lần 82 6 lần 83 9 lần 84 1 lần 85 3 lần 86 6 lần 87 17 lần 88 5 lần 89 6 lần
Đầu 9 90 5 lần 91 3 lần 92 4 lần 93 7 lần 94 2 lần 95 1 lần 96 5 lần 97 6 lần 98 5 lần 99 3 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 31/05/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

ĐB 88961
G.1 40956
G.2 31944 49287
G.3 19424 05612 78426
30296 38763 87816
G.4 9466 8678 4184 2567
G.5 7313 3260 1908
1779 7508 4262
G.6 169 307 843
G.7 87 02 22 91
Loto : 61, 56, 44, 87, 24, 12, 26, 96, 63, 16, 66, 78, 84, 67, 13, 60, 08, 79, 08, 62, 69, 07, 43, 87, 02, 22, 91
ĐB 20765
G.1 15037
G.2 35868 93065
G.3 57840 39646 93650
76407 80500 27833
G.4 7861 9818 7371 0560
G.5 7185 0130 9462
2951 0104 1993
G.6 287 387 650
G.7 96 60 37 21
Loto : 65, 37, 68, 65, 40, 46, 50, 07, 00, 33, 61, 18, 71, 60, 85, 30, 62, 51, 04, 93, 87, 87, 50, 96, 60, 37, 21
ĐB 85867
G.1 98338
G.2 10638 56467
G.3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G.4 6742 1749 8665 0992
G.5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G.6 948 191 615
G.7 78 91 21 34
Loto : 67, 38, 38, 67, 26, 65, 36, 15, 53, 42, 42, 49, 65, 92, 94, 71, 49, 37, 23, 42, 48, 91, 15, 78, 91, 21, 34
ĐB 79459
G.1 32985
G.2 36739 28089
G.3 00824 84828 31874
10126 29991 97383
G.4 9781 9537 5387 9377
G.5 7327 8876 8618
0448 3320 6967
G.6 972 313 256
G.7 71 50 32 80
Loto : 59, 85, 39, 89, 24, 28, 74, 26, 91, 83, 81, 37, 87, 77, 27, 76, 18, 48, 20, 67, 72, 13, 56, 71, 50, 32, 80