Lô top

Bảng lô top hôm nay

Thứ hạng Lô top Xác xuất về trong ngày
Top 1 74 88%
Top 2 84 86%
Top 3 80 81%
Top 4 85 80%
Top 5 55 79%
Top 6 69 78%
Top 7 72 70%
Top 8 45 67%
Top 9 57 66%
Top 10 27 61%

Bảng đầu đuôi

Đầu Xác xuất về Đuôi Xác xuất về
2 89% 2 89%
7 86% 8 88%
3 85% 9 86%
0 78% 5 85%
8 77% 1 84%
1 75% 3 80%
4 72% 7 77%
9 67% 4 73%
5 63% 0 72%
6 62% 6 69%